Çocuklarla Bates Metodu

dg3

Dr. Bates, özellikle çocuklara görme yetilerini nasıl iyileştireceklerini öğretme konusunda çok istekli olmuş. Harlem’deki muayenehanesi yıllarca eğitim almaya gelen çocuklarla dolup taşmış. Çocukları şefkatli ve anaç bir yaklaşımla karşılayan asistanı Emily Lierman’ın katkısı ise çok büyük olmuş.

Dr. Bates  yanlış görme alışkanlıkları kökleşmeden çocuklara doğal görme eğitiminin verilebileceğini vurgulamış. Üstelik birçok çocukta,  görme kusurundaki ilerlemenin, yetişkinlere göre daha kısa süre içinde geri döndürülebileceğini gözlemlemiş.

Dr. Bates’in, çocukların görme yetilerini iyileştirme konusundaki düşünce ve uygulamalarını anlattığı  iki alıntıyı aşağıda bulacaksınız:

 

“Tüm ebeveynlere, çocukların görme kusurunun önlenebilir ve geri döndürülebilir olduğu söylenmelidir. Bu onların elindedir ve sağlandığında zihinsel beceride ve genel sağlık durumunda da artış gözlemlenecektir. Aynı bilgi öğretmenlere de taşınmalıdır.” (‘Daha iyi görme’ Magazini, Temmuz 1920)

 

“1903 yılında 12.000 nüfusu olan Grand Forks’ta  okul çağındaki 1500 çocuğun gözlerini muayene ettim ve çocukların %6’sında miyopi gözlemledim. Önerim üstüne tüm sınıflara Snellen* görme kartları yerleştirildi ve altına talimatlar yazıldı. Sonuçlar o kadar iç açıcıydı ki, bu yöntem 8 yıl boyunca kullanıldı ve halen kullanılmaktadır. 1910 yılında 2.000 çocuğun muayenesi sonucu miyopi bulunanların sayısı %1’den bile azdı”. (‘New York Tıp Dergisi’, 29 Temmuz 1911)

 

 

(Not) *Snellen kartı, yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir dizi harften oluşan bir tablodur.