Seminerlerin içeriği

Seminere katılanlar görme ile ilgili yapılması gereken ve, belki daha da önemli, yapılmaması gerekenler konusunda eğitim almaktadırlar.

 

Doğal Görme seminerlerine,

 

 • Miyop,
 • Hipermetrop,
 • Presbiyop, (okuma gözlüğüne ihtiyaç duyanlar),
 • Astigmatik,
 • Göz yorgunluğu olanlar,
 • Göz ile ilgili baş ağrısı sıkıntısı yaşayanlar,
 • Şaşılık ve göz tembelliği,
 • Işığa aşırı duyarlı,
 • (40 yaş sonrası) Gözlük takma eşiğinde olanlar ve,
 • Göz hastalığı olanlar  (katarakt, glokom, maküla dejenerasyonu, göz doktorunun gözetiminde olması koşulu ile),

katılabilir.

 

Doğal Görme seminerlerinde öğretilen doğal görme alışkanlıklarını günlük yaşantısında uygulayanların edineceği yararlar:

 

 • Yakın ve uzak mesafede netlikte artış,
 • Daha hızlı odaklanma,
 • Göz ve göz çevresinde enerjide artış,
 • Daha yüksek derinlik algısı,
 • Parlak ışık ve karanlığa daha kolay adaptasyon,
 • Kendisi ve çevresiyle daha iyi bağ kurma,
 • Gözlüklere daha az bağımlı olma.